Privacybeleid

Bijgewerkt op 27-09-2023

HelpToWin (“wij”, “onze” of “ons”) doet er alles aan om uw privacy te beschermen. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar gemaakt door HelpToWin.

Dit privacybeleid is van toepassing op onze website en de bijbehorende subdomeinen (gezamenlijk onze “Service”) naast onze applicatie HelpToWin. Door onze Service te openen of te gebruiken, geeft u aan dat u onze verzameling, opslag, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, zoals beschreven in dit Privacybeleid en onze Servicevoorwaarden.

Definities en sleutelbegrippen

Om de zaken in dit Privacybeleid zo duidelijk mogelijk uit te leggen, wordt elke keer dat naar een van deze termen wordt verwezen, strikt gedefinieerd als:

Informatie die automatisch wordt verzameld

Sommige informatie, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u ons platform bezoekt. Deze informatie kan worden gebruikt om uw computer met internet te verbinden. Andere automatisch verzamelde informatie kan een login, e-mailadres, wachtwoord, computer- en verbindingsinformatie zijn, zoals typen en versies van browserplug-ins en tijdzone-instellingen, besturingssystemen en platforms, aankoopgeschiedenis (soms voegen we deze samen met soortgelijke informatie van andere gebruikers), de volledige Uniform Resource Locator (URL)-klikstream naar, via en vanaf onze website, inclusief datum en tijd; cookienummer; delen van de site die u hebt bekeken of gezocht; en het telefoonnummer waarmee u onze Klantenservice hebt gebeld. We kunnen ook browsergegevens zoals cookies, Flash-cookies (ook bekend als Flash Local Shared Objects) of soortgelijke gegevens op bepaalde delen van onze Website gebruiken voor fraudepreventie en andere doeleinden. Tijdens uw bezoeken kunnen we softwaretools zoals JavaScript gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen, waaronder paginaresponstijden, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs), en methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten. We kunnen ook technische informatie verzamelen om ons te helpen uw apparaat te identificeren voor fraudepreventie en diagnostische doeleinden.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u het platform bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie , informatie over wie en wanneer u onze en andere technische informatie gebruikt. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van ons platform te behouden, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Verkoop van bedrijf

Wij reserveren thet recht om informatie over te dragen aan een derde partij in het geval van een verkoop, fusie of andere overdracht van alle of vrijwel alle activa van HelpToWin of een van haar gelieerde ondernemingen (zoals hierin gedefinieerd), of dat deel van HelpToWin of een van haar gelieerde ondernemingen waarop de Dienst betrekking heeft, of in het geval dat wij ons bedrijf stopzetten of een verzoekschrift indienen of tegen ons een verzoekschrift hebben ingediend in verband met een faillissements-, reorganisatie- of soortgelijke procedure, op voorwaarde dat de derde partij ermee instemt zich aan de voorwaarden van dit document te houden Privacybeleid.

Gelieerde ondernemingen

We kunnen informatie (inclusief persoonlijke informatie) over u bekendmaken aan onze zakelijke partners. Voor de doeleinden van dit Privacybeleid betekent "Bedrijfspartner" elke persoon of entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door of onder gemeenschappelijke controle staat van HelpToWin, hetzij door eigendom of anderszins. Alle informatie met betrekking tot u die wij aan onze gelieerde ondernemingen verstrekken, zal door deze gelieerde ondernemingen worden behandeld in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Toepasselijk recht

Dit privacybeleid valt onder de wetten van Oekraïne, ongeacht de bepalingen inzake conflicterende wetten. U stemt in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in verband met enige actie of geschil dat tussen de partijen ontstaat onder of in verband met dit Privacybeleid, behalve voor die personen die mogelijk rechten hebben om claims in te dienen onder het Privacy Shield of het Zwitsers-Amerikaanse raamwerk.

De wetten van Oekraïne, met uitzondering van de collisieregels, zijn van toepassing op deze Overeenkomst en uw gebruik van de website. Uw gebruik van de website kan ook onderworpen zijn aan andere lokale, provinciale, nationale of internationale wetten.

Door HelpToWin te gebruiken of rechtstreeks contact met ons op te nemen, geeft u aan dat u dit privacybeleid accepteert. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, mag u onze website niet bezoeken of onze diensten gebruiken. Voortgezet gebruik van de website, directe betrokkenheid bij ons of het volgen van wijzigingen in dit privacybeleid die geen significante invloed hebben op het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens, betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

Uw toestemming

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om u volledige transparantie te bieden over wat er wordt ingesteld wanneer u onze site bezoekt en hoe deze wordt gebruikt. Door onze website te gebruiken, een account te registreren of een aankoop te doen, stemt u hierbij in met ons privacybeleid en gaat u akkoord met de voorwaarden ervan.

Links naar andere websites

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Services. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet door HelpToWin worden beheerd of gecontroleerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit, en dergelijke websites worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid of volledigheid. Houd er rekening mee dat wanneer u een link gebruikt om van de Diensten naar een andere website te gaan, ons Privacybeleid niet langer van kracht is. Uw browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link op ons platform hebben, zijn onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die website. Dergelijke derde partijen kunnen hun eigen cookies of andere methoden gebruiken om informatie over u te verzamelen.

Cookies

HelpToWin gebruikt "Cookies" om de delen van onze website die u heeft bezocht te identificeren. Een cookie is een klein stukje gegevens dat door uw webbrowser op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om de prestaties en functionaliteit van onze website te verbeteren, maar zijn niet essentieel voor het gebruik ervan. Zonder deze cookies is het echter mogelijk dat bepaalde functionaliteit, zoals video's, niet beschikbaar is of dat u elke keer dat u de website bezoekt uw inloggegevens moet invoeren, omdat we ons niet kunnen herinneren dat u eerder heeft ingelogd. De meeste webbrowsers kunnen worden ingesteld om het gebruik van cookies uit te schakelen. Als u cookies echter uitschakelt, heeft u mogelijk geen of geen correcte toegang tot de functionaliteiten op onze website. We plaatsen nooit persoonlijk identificeerbare informatie in cookies.

Cookies en soortgelijke technologieën blokkeren en uitschakelen

Waar u zich ook bevindt, u kunt uw browser ook instellen om cookies en vergelijkbare technologieën te blokkeren, maar deze actie kan onze essentiële cookies blokkeren en voorkomen dat onze website correct functioneert, en u kunt mogelijk niet alle functies volledig benutten en diensten. Houd er ook rekening mee dat u mogelijk ook bepaalde opgeslagen informatie kwijtraakt (bijvoorbeeld opgeslagen inloggegevens, sitevoorkeuren) als u cookies in uw browser blokkeert. Verschillende browsers stellen u verschillende bedieningselementen ter beschikking. Als u een cookie of categorie cookies uitschakelt, wordt de cookie niet uit uw browser verwijderd. U moet dit zelf doen vanuit uw browser. Bezoek het helpmenu van uw browser voor meer informatie.

Remarketingdiensten

Wij maken gebruik van remarketingdiensten. Wat is remarketing? In digitale marketing is remarketing (of retargeting) de praktijk waarbij advertenties op internet worden weergegeven aan mensen die alrheeft zojuist uw website bezocht. Hierdoor kan het lijken alsof uw bedrijf mensen op internet 'volgt' door advertenties weer te geven op de websites en platforms die zij het meest gebruiken.

Betalingsgegevens

Met betrekking tot creditcard- of andere betalingsverwerkingsgegevens die u ons heeft verstrekt, verbinden wij ons ertoe dat deze vertrouwelijke informatie op de meest veilig mogelijke manier wordt opgeslagen.

Privacy van kinderen

We verzamelen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar om onze services te verbeteren. Als u een ouder of voogd bent en u zich ervan bewust bent dat uw kind ons zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders, ondernemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

We kunnen onze service en ons beleid wijzigen, en mogelijk moeten we wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zodat deze onze service en ons beleid nauwkeurig weerspiegelen. Tenzij anders vereist door de wet, zullen we u op de hoogte stellen (bijvoorbeeld via onze Service) voordat we wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid en u de gelegenheid geven deze te bekijken voordat ze van kracht worden. Als u vervolgens de Dienst blijft gebruiken, bent u gebonden aan het bijgewerkte Privacybeleid. Als u niet akkoord wilt gaan met dit of een bijgewerkt privacybeleid, kunt u uw account verwijderen.

Services van derden

We kunnen inhoud van derden weergeven, opnemen of beschikbaar stellen (inclusief gegevens, informatie, applicaties en andere productdiensten) of links aanbieden naar websites of diensten van derden ("Diensten van derden").

U erkent en gaat ermee akkoord dat HelpToWin niet verantwoordelijk is voor diensten van derden, inclusief de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid, geldigheid, naleving van het auteursrecht, wettigheid, fatsoen, kwaliteit of enig ander aspect daarvan. HelpToWin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid tegenover u of enige andere persoon of entiteit voor enige Diensten van Derden.

Services van derden en links daarnaartoe worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden en u opent en gebruikt deze volledig op eigen risico en onderworpen aan de algemene voorwaarden van dergelijke derden.

Trackingtechnologieën

Informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Het is mogelijk dat we informatie van u verzamelen en gebruiken als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt. In dit gedeelte van ons privacybeleid gaan we precies uitleggen hoe en waarom deze gegevens worden verzameld, en hoe we deze gegevens onderhouden deze gegevens zijn beschermd tegen reproductie of verkeerd gebruik.

Wat is AVG?

AVG is een EU-brede privacy- en gegevensbeschermingswet die reguleert hoe de gegevens van EU-inwoners door bedrijven worden beschermd en die de controle verbetert die EU-inwoners hebben over hun persoonlijke gegevens.

De AVG is relevant voor elk wereldwijd opererend bedrijf en niet alleen voor in de EU gevestigde bedrijven en inwoners van de EU. De gegevens van onze klanten zijn belangrijk, ongeacht waar ze zich bevinden. Daarom hebben we AVG-controles geïmplementeerd als onze basisnorm voor al onze activiteiten wereldwijd.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Alle gegevens die betrekking hebben op een identificeerbaar of geïdentificeerd individu. De AVG omvat een breed spectrum aan informatie die op zichzelf of in combinatie met andere stukjes informatie kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Persoonlijke gegevens gaan verder dan de naam of het e-mailadres van een persoon. Enkele voorbeelden zijn financiële informatie, politieke meningen, genetische gegevens, biometrische gegevens, IP-adressen, fysiek adres, seksuele geaardheid en etniciteit.

De Gegevensbeschermingsprincipes omvatten vereisten zoals:

Waarom is AVG belangrijk?

De AVG voegt een aantal nieuwe vereisten toe met betrekking tot de manier waarop bedrijven de persoonlijke gegevens van individuen die zij verzamelen en verwerken moeten beschermen. Het verhoogt ook de inzet voor naleving door de handhaving te vergroten en hogere boetes op te leggen voor overtredingen. Afgezien van deze feiten is het gewoon het juiste om te doen. Bij HelpToWin zijn we ervan overtuigd dat de privacy van uw gegevens erg belangrijk is en we beschikken al over solide beveiligings- en privacypraktijken die verder gaan dan de vereisten van deze nieuwe regelgeving.

Rechten van individuele betrokkenen - Gegevenstoegang, portabiliteit en verwijdering

We doen er alles aan om onze klanten te helpen voldoen aan de vereisten voor de rechten van betrokkenen van de AVG. HelpToWin verwerkt of bewaart alle persoonlijke gegevens bij volledig gecontroleerde, DPA-compatibele leveranciers. We bewaren alle gespreks- en persoonlijke gegevens maximaal 6 jaar, tenzij uw account wordt verwijderd. In dat geval verwijderen we alle gegevens in overeenstemming met onze Servicevoorwaarden en ons Privacybeleid, maar bewaren we deze niet langer dan 60 dagen.

We zijn ons ervan bewust dat als u met EU-klanten werkt, u hen de mogelijkheid moet bieden om persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken, op te halen en te verwijderen. We hebben je! Wij zijn vanaf het begin opgezet als selfservice en hebben u altijd toegang gegeven tot uw gegevens en uw klantengegevens. Ons klantenserviceteam staat voor u klaar om al uw vragen over het werken met de API te beantwoorden.

Neem contact met ons op

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft.