Lista wolontariuszy i organizacji wolontariackich, którym przekazujemy zebrane środki.

Ponadto, w miarę możliwości, zapewnimy ukierunkowaną pomoc w tej czy innej sytuacji z kategorii opisanej powyżej, jeśli będzie to bardzo ważne.

Postaramy się publikować raporty z każdej udzielonej pomocy w określonej kategorii. Ideą projektu jest to, aby był on jak najbardziej „przejrzysty”, aby zobaczyć, że darowizny rzeczywiście pomagają Ukrainie w tym trudnym okresie.