Lijst van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties waar wij het ingezamelde geld naar overmaken.

Ook zullen wij, voor zover mogelijk, gerichte hulp bieden in deze of gene situatie in de hierboven beschreven categorie, als het erg belangrijk is.

We streven ernaar omrapporten te publiceren over elke hulp die voor een bepaalde categorie wordt verleend. Het idee van het project is om zo “transparant” mogelijk te zijn, om te zien dat donaties Oekraïne echt helpen in deze moeilijke periode.